Kľúčové výhody

 

ActiveRegistratúra prináša množstvo výhod, ktoré zjednodušia a zefektívnia vašu prácu.

 

Integrovateľnosť

Súčasťou riešenia sú predpripravené prepojenia na viaceré externé systémy a aplikácie verejnej správy.

Viac info
 

Elektronické schránky

ActiveRegistratúra je prepojiteľná s akoukoľvek elektronickou schránkou na Slovensko.sk.

Viac info
 

Pošta na jednom mieste

Elektronická a listinná pošta je automaticky evidovaná a spracovávaná na jednom mieste.

Viac info
 

Riadenie spisov

Preberanie, lokalizácia a zaraďovanie spisov do ukladacích jednotiek.

Viac info
 

Prehľadné výstupy

Automatické generovanie všetkých potrebných výstupov s možnosťou editácie formy a obsahu.

Viac info
 

Bezpečnosť a oprávnenia

Možnosť priradenia pošty na vybavenie príslušnému oragnizačnému útvaru.

Viac info
 

Dostupnosť a použitie

ActiveRegistratúru je možné využívať ako webovú aplikáciu, alebo inštalovať priamo u klienta.

Viac info
 

Legislatívne požiadavky

ActiveRegistratúra spĺňa legislatívne požiadavky vždy podľa aktuálne platných právnych predpisov SR.

Viac info
 

Manažérske prehľady

Automatické generovanie prehľadných výstupov pre potreby manažmentu.

Viac info

Jedna licencia, neobmedzený počet užívateľov.

Pre koho je ActiveRegistratúra

 

ActiveRegistratúra je univerzálne systémové riešenie, ktoré je primárne určené pre pôvodcov registratúrnych záznamov.

ActiveRegistratúra

  Orgány verejnej moci

  Právnické osoby

Chcem vedieť viac