Správa registratúry

 
  • Správa agiend – nastavovanie prístupov
  • Správa ročníkov
  • Nastavovanie režimov vyraďovania pre spisy
  • Správa registratúrneho plánu
  • Správa typov dokumentov
  • Správa podateľní – nastavovanie prístupov
  • Správa používateľov
  • Tvorba šablón pre e-mailové notifikácie