Registratúrne stredisko

 
  • Správa fyzických úložísk registratúrnych spisov
  • Proces presúvania spisov do registratúrneho strediska
  • Určenie lokácie a umiestnenia spisov v registratúrnom stredisku
  • Podpora vyraďovacieho konania