Prehľadné výstupy

 
  • Odovzdávací protokol do RS, Doručovací zošit, Poštový podací hárok, Registratúrny plán, Ročná uzávierka spisov
  • Návrh na odovzdanie spisov do registratúrneho strediska,
  • Odovzdanie spisov do registratúrneho strediska,
  • Návrh na vyradenie spisov so znakom hodnoty A,
  • Návrh na vyradenie spisov bez znaku hodnoty,
  • Protokol o vyradení spisov bez znaku hodnoty
  • Protokol o vyradení spisov so znakom hodnoty A
  • a iné ktoré sa dajú jednoducho prispôsobiť  formou, ale aj obsahom