Pre koho?

 

ActiveRegistratúra je univerzálne  systémové riešenie, ktoré je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého klienta.

Riešenie je v zhode s požiadavkami výnosu MV SR č.525/2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Kto je používateľom ActiveRegistratúry?

ActiveRegistratúra je riešenie, ktoré je možné aplikovať u každého pôvodcu registratúrnych záznamov a je možné ho prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého klienta. 

Pre orgány verejnej moci prináša riešenie povinnosti viesť registratúru špecializovaným informačným systémom.

Riešenie pre pôvodcov registratúrnych záznamov

 

Orgány verejnej moci

 • Úrady a inštitúcie štátnej správy
 • Úrady a inštitúcie verejnej správy
 • Vyššie územné celky, mestá a obce
 • Školy (materské, základné, stredné, univerzity)
 • Sociálne zariadenia
 • Notári a exekútori
 • Súdy
 • a ďalšie
 

Právnické osoby

 • Podnikatelia
 • Neziskové organizácie
 • Občianske združenia
 • a ďalšie