Pošta na jednom mieste

 

Všetka elektronická aj listinná pošta vašej organizácie/firmy je evidovaná a spracovávaná na jednom mieste.

Elektronické aj listinné záznamy podliehajú rovnakému modelu spracovania, ktorý môže byť definovaný každým používateľom individuálne.

Postupy spracovania registratúrneho záznamu

  • Evidencia prijatých záznamov a spracovanie odosielaných záznamov
  • Podpora integrácie na elektronickú schránku , ktorá zabezpečí sťahovanie došlých podaní z elektronickej schránky vrátane súvisiacich technických správ a odosielanie odpovedí na prijaté podania prostredníctvom elektronickej schránky spoločnosti.
  • Vytváranie podaní formou všeobecnej agendy
  • Evidencia a správa adresátov
  • Práca s naskenovanými dokumentmi a ich previazanie na zodpovedajúci registratúrny záznam
  • Vytvorenie spisov, zakladanie záznamov do spisov
  • Možnosť exportu dát z tabuľkových prehľadov (reg. záznamov, spisov, atď.) do  Microsoft  Excel
  • Ročná uzávierka