Podateľňa / Výpravňa

 
  • Evidencia prijatej a odoslanej pošty organizácie
  • Integrácia na elektronickú schránku ÚPVS (prepojenie s el. schránkou na Slovensko.sk)
  • Prepojenie s emailovým klientom MS Outlook 2013
  • Možnosť pridelenia prijatej pošty konkrétnemu spracovateľovi na vybavenie
  • Jednoduché vytváranie elektronického podacieho hárku slovenskej pošty