Organizačná štruktúra

 
  • Hierarchická tvorba organizačnej štruktúry
  • Nastavenie vedúcich pracovníkov a preberateľov záznamov za organizačné útvary
  • Evidencia zamestnancov
  • Nastavenie pracovných pozícií