Organizácie a osoby

 
  • Evidencia odosielateľov a prijímateľov registratúrnych záznamov
  • Evidencia stavov elektronických schránok fyzických a právnických osôb
  • Vyhľadávania odosielateľov a prijímateľov cez portál ÚPVS