Manažérske prehľady

 

Súbor výstupov poskytujúcich prehľad o stave spracovania požadovaného rozsahu registratúrnych záznamov.

Výstupy pre potreby manažmentu je možné vytvárať jednoducho pri zohľadnení potrebného rozsahu dát.