Dostupnosť a použitie

 

Riešenie Active Registratúra je možné, podľa požiadaviek klienta, využívať ako webovú aplikáciu, alebo inštalovať priamo v prostredí u klienta.