Denník záznamov a spisov

 
  • Spracovanie všetkých typov registratúrnych záznamov
  • Evidencia a spracovanie registratúrnych spisov
  • Prideľovanie spisov a záznamov na spracovanie
  • Schvaľovací proces vytvorených záznamov
  • Elektronické podpisovanie