Bezpečnosť - správa oprávnení a prístupov

 

Pridanou hodnotou riešenia ActiveRegistratúra je vysoká úroveň bezpečnosti, ktorá je dosiahnutá vďaka prepracovanému používateľskému systému.

  • Kontrola a riadenie prístupov k vybraným dokumentom a zmluvám.
  • Pridelenie pošty na vybavenie organizačnému útvaru alebo priamo na spracovateľa
  • Spracovanie záznamov spracovateľom alebo vedúcim organizačného útvaru